19. 3. 2009

 

Delphi - klávesové zkratky v IDE

Klávesové zkratky dokáží ušetřit hodně času. Proto není od věci si je čas od času zopakovat:

Ctrl+J - vyvolá Šablony kódu (Code Templates)

Ctrl+T - smaže slovo vpravo od kurzoru

Ctrl+E - zahájí inkrementální vyhledávání v aktuálním dokumentu od kurzoru

Ctrl+Y - smaže aktuální řádek

Ctrl+Shift+G - vloží nově vygenerovaný GUID na místo kurzoru

Ctrl+Shift+I - odsadí vpravo (Indent) označený blok textu

Ctrl+Shift+U - přisadí (Unindent / Outdent) označený blok textu

Ctrl+Shift+Y - smaže text od kurzoru do konce řádky

Ctrl+Shift+J - vyvolá SyncEdit (přiznám se: ač vyvíjím v Delphi dennodenně 11 let, nevím co to je?)

Alt+[ - skočí na počáteční závorku

Alt+] - skočí na ukončovací závorku

Alt+⇒ - vpřed v historii hotlinků (Hotlink history)

Alt+⇐ - zpět v historii hotlinků (Hotlink history)

Alt+⇑ - najdi deklaraci symbolu, na kterém stojí kurzor (vloží hotlink do historie hotlinků)

F4 - spustí program a zastaví na řádce, kde se nachází kurzor (jakýsi dočasný breakpoint)

F5 - zapne / vypne breakpoint na aktuální řádce

F7 - krok "dovnitř" v debuggeru (Debugger step into)

F8 - krok "přes" v debuggeru (Debugger step over)

Ctrl+F9 - zkompiluje projekt

Shift+F9 - zbuilduje projekt

F9 - spustí program se zapnutým debuggerem

Ctrl+Shift+F9 - spustí program bez debuggeru

Ctrl+F12 - zobrazí seznam unit zařazených v projektu (tedy ne všech unit, které se linkují)

Alt+G - zeptá se na číslo řádku, na který má jít

Ctrl+Shift+R - zahájí / ukončí nahrávání makra

Ctrl+Shift+P - přehraje makro

Ctrl+SPACE - vyvolá Dokončování kódu (Code Completion)

Ctrl+Shift+SPACE - vyvolá Nápovědu k parametrům (Code Parameter Hints)

Ctrl+Enter - otevře soubor, na jehož jméně se právě nachází kurzor

Ctrl+Shift+C - vyvolá Dokončování třídy (Class Completion) pro třídu, ve které právě stojí kurzor

Ctrl+Shift+⇑ - přeskakuje mezi deklarací a implementací metody

Ctrl+Shift+⇓ - přeskakuje mezi deklarací a implementací metody

Ctrl+Alt+⇑ - přeskakuje mezi implementacemi jednotlivých metod třídy směrem nahoru

Ctrl+Alt+⇓ - přeskakuje mezi implementacemi jednotlivých metod třídy směrem dolů

Ctrl+Alt+Home - skočí na implementaci první metody v unitě

Ctrl+Alt+End - skočí na implementaci poslední metody v unitě

Ctrl+/ - přepíná zakomentování / odkomentování aktuální řádky nebo označeného textu


Nedokáži přesně zmapovat, ve které verzi Delphi se která zkratka poprvé objevila, ale drtivá většina jich funguje i v Delphi 5 (z roku 1998).

Štítky: ,

Komentáře:
Hele, být tebou, tak nenechávám příspěvky zobrazovat celé, ale dát tam takzvanou funkci "read more", kdy se zobrazí jen část příspěvku a po kliknutí na nadpis, nebo na "read more" se pak otevře celý. Je to lepší, protože když se ti na stránce otevřou všechny příspěvky celé, tak je to dost nepřehledné, zvlášť, když třeba nějaký článek číst nechceš a přesto ho musíš celý srolovat.
 
to, co jsem hledal, diky
 
dobry start
 
Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]

<< Domovská stránka