19. 3. 2009

 

Delphi - klávesové zkratky v IDE

Klávesové zkratky dokáží ušetřit hodně času. Proto není od věci si je čas od času zopakovat:

Ctrl+J - vyvolá Šablony kódu (Code Templates)

Ctrl+T - smaže slovo vpravo od kurzoru

Ctrl+E - zahájí inkrementální vyhledávání v aktuálním dokumentu od kurzoru

Ctrl+Y - smaže aktuální řádek

Ctrl+Shift+G - vloží nově vygenerovaný GUID na místo kurzoru

Ctrl+Shift+I - odsadí vpravo (Indent) označený blok textu

Ctrl+Shift+U - přisadí (Unindent / Outdent) označený blok textu

Ctrl+Shift+Y - smaže text od kurzoru do konce řádky

Ctrl+Shift+J - vyvolá SyncEdit (přiznám se: ač vyvíjím v Delphi dennodenně 11 let, nevím co to je?)

Alt+[ - skočí na počáteční závorku

Alt+] - skočí na ukončovací závorku

Alt+⇒ - vpřed v historii hotlinků (Hotlink history)

Alt+⇐ - zpět v historii hotlinků (Hotlink history)

Alt+⇑ - najdi deklaraci symbolu, na kterém stojí kurzor (vloží hotlink do historie hotlinků)

F4 - spustí program a zastaví na řádce, kde se nachází kurzor (jakýsi dočasný breakpoint)

F5 - zapne / vypne breakpoint na aktuální řádce

F7 - krok "dovnitř" v debuggeru (Debugger step into)

F8 - krok "přes" v debuggeru (Debugger step over)

Ctrl+F9 - zkompiluje projekt

Shift+F9 - zbuilduje projekt

F9 - spustí program se zapnutým debuggerem

Ctrl+Shift+F9 - spustí program bez debuggeru

Ctrl+F12 - zobrazí seznam unit zařazených v projektu (tedy ne všech unit, které se linkují)

Alt+G - zeptá se na číslo řádku, na který má jít

Ctrl+Shift+R - zahájí / ukončí nahrávání makra

Ctrl+Shift+P - přehraje makro

Ctrl+SPACE - vyvolá Dokončování kódu (Code Completion)

Ctrl+Shift+SPACE - vyvolá Nápovědu k parametrům (Code Parameter Hints)

Ctrl+Enter - otevře soubor, na jehož jméně se právě nachází kurzor

Ctrl+Shift+C - vyvolá Dokončování třídy (Class Completion) pro třídu, ve které právě stojí kurzor

Ctrl+Shift+⇑ - přeskakuje mezi deklarací a implementací metody

Ctrl+Shift+⇓ - přeskakuje mezi deklarací a implementací metody

Ctrl+Alt+⇑ - přeskakuje mezi implementacemi jednotlivých metod třídy směrem nahoru

Ctrl+Alt+⇓ - přeskakuje mezi implementacemi jednotlivých metod třídy směrem dolů

Ctrl+Alt+Home - skočí na implementaci první metody v unitě

Ctrl+Alt+End - skočí na implementaci poslední metody v unitě

Ctrl+/ - přepíná zakomentování / odkomentování aktuální řádky nebo označeného textu


Nedokáži přesně zmapovat, ve které verzi Delphi se která zkratka poprvé objevila, ale drtivá většina jich funguje i v Delphi 5 (z roku 1998).

Štítky: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]