10. 12. 2018

 

Seriál CSS Grid: 2× div vedle sebe


2 div-y, které chci mít vedle sebe. 1fr 1fr znamená, že oba div-y okupují prostor stejným dílem (jednotka fr = fraction). 1fr auto by znamenalo, že 2. div bude mít šířku danou jeho obsahem a 1. div vyplní zbytek.

  <style>
    .grid-container {
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 1fr; /* nebo např.: 1fr auto */
    }
  </style>

  <div class="grid-container">
    <div>Item 1</div>
    <div>Item 2</div>
  </div>

[JS Bin]

Přestylování pod sebe přes @media – pod 320px jsou div-y pod sebou, jinak vedle sebe:

  <style>
    @media screen and (min-width: 320px) {
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr; /* nebo např.: 1fr auto */
      }
    }
  </style>

  <div class="grid-container">
    <div>Item 1</div>
    <div>Item 2</div>
  </div>

[JS Bin]

Štítky:

9. 12. 2016

 

Generic Reduce for Delphi


Simple Reduce() implementation for Delphi 2009+:

unit MapReduce;

interface

uses
  System.SysUtils, System.Generics.Collections;

type
  TMapReduce = record
  public
    class function Reduce<T, U>(const AFunc: TFunc<U, T, T>;
      const AList: TEnumerable<U>; AAcc: T): T; static;
  end;

implementation

class function TMapReduce.Reduce<T, U>(const AFunc: TFunc<U, T, T>;
  const AList: TEnumerable<U>; AAcc: T): T;
var
  Item: U;
begin
  for Item in AList do
    AAcc := AFunc(Item, AAcc);
  Result := AAcc;
end;

end.

Usage:

var
  List: TList<TButton>;
  ButtonCaptions: string;
begin
  List := TList<TButton>.Create;
  try
    List.Add(Button1);
    List.Add(Button2);
    List.Add(Button3);

    ButtonCaptions := TMapReduce.Reduce<string, TButton>(
      function(AButton: TButton; S: string): string
      begin
        Result := AButton.Caption;
        if S <> '' then
          Result := S + ',' + Result;
      end, List, '');

  finally
    List.Free;
  end;
end;


22. 4. 2014

 

Méně známé klávesové zkratky Delphi IDE


Méně známé klávesové zkratky Delphi IDE, které jsem se nově naučil:

Je jasné, že pro efektivní práci v IDE je potřeba používat klávesové zkratky. Mnohé jsou notoricky známé - viz např. zde: Delphi - klávesové zkratky v IDE. IDE má ale zkratek ještě mnohem více. A ne všechny jsem znal a používal.

Toto je seznam, které jsem nově zavedl do svého repertoáru:
Docela rád bych používal Ctrl+Alt+↑ nebo na skákání mezi jednotlivými těly metod, ale funguje to jen někdy, jaksi pofidérně.

Zdroj:
Povětšinou http://stackoverflow.com/questions/102254/hidden-features-of-the-delphi-ide

Pozn.: jsem na Delphi XE3 a přecházím na XE6.

 

London Grammar


Dlouho se mi to už nestalo. Dechberoucí na první poslech. Úplně náhodu jsem narazil na toto video:
London Grammar - Live on KEXP Seattle

A objevil London Grammar. A hlavně Hannah Reid. Takový hlas se jen tak nepotká. Ale oceňuju i oba kluky. Mají za sebou teprve první desku. Nemá smysl o tom psát, to se musí poslouchat...

Štítky: ,

21. 4. 2014

 

Plain text z HTML textu


Funkční fragment kódu, který umí vzít HTML kód a "vytáhnout" z něj očištěný text. Je jasné, že se ztratí všelijaké formátování typu barvy, bold, italic atd. atd.

Je závislé na instalaci jádra Microsoft Internet Exploreru. Tedy nebude fungovat na OS X, iOS, Androidu apod.

Testováno v Delphi XE3 a XE6, ale mělo by fungovat v libovolné verzi.

uses
  System.Variants, System.Win.ComObj, Winapi.ActiveX, MSHTML;

function GetPlainText(const AHtml: string): string;
var
  LDocument: IHtmlDocument2;
  LVariantArray: Variant;
begin
  LDocument := CreateComObject(CLASS_HTMLDocument) as IHtmlDocument2;
  LVariantArray := VarArrayOf([AHtml]);
  LDocument.write(PSafeArray(TVarData(LVariantArray).VArray));
  LDocument.close;
  Result := (LDocument.body as IHTMLBodyElement).createTextRange.text;
end;

Štítky:

5. 12. 2013

 

Smazání souborů staršínch než N dnů Windows dávkou


Windows dávka (.cmd nebo .bat), která maže JPG soubory starší než 30 dnů v cestě C:\Cesta\KdeChiMazat vypadá následovně:
forfiles /P "C:\Cesta\KdeChiMazat" /M *.jpg /D -30 /C "cmd.exe /c del /q @path" 

Pokud chci i v podadresářích C:\Cesta\KdeChiMazat, tak přidám parametr /S.

Příkaz forfiles neumí fungovat nad UNC cestami. Ale dá se to obejít trikem s PUSHD / POPD, který dočasně UNC cestu namapuje na volné písmenko disku (pravděpodobně Z:):
pushd \\Server\Cesta\KdeChciMazat && (
    forfiles /M *.jpg /D -30 /C "cmd.exe /c del /q @path"
) & popd
Pokud si nejsem jist, co bude dávka mazat, tak si mohu soubory jen zobrazit. Nahradím
del /q @path
tímto
echo @path

24. 7. 2013

 

Radiohead: OK Computer


Jejich OK Computer z roku 1997 můžu poslouchat pořád. Vůbec není znát, že už je to 15 let. Podařilo se jim nadčasové dílko. Ještě dnes se mi u No Surprises (nejen!) ježí chlupy.Radiohead: OK Computer bookletTracklist s mým hodnocením:

1. Radiohead - Airbag (4:44)
2. Radiohead - Paranoid Android (6:23)  ★★★★★
3. Radiohead - Subterranean Homesick Alien (4:28)  ★★★★★
4. Radiohead - Exit Music (For A Film) (4:25)  ★★★★★
5. Radiohead - Let Down (4:59)  ★★★★★
6. Radiohead - Karma Police (4:21)  ★★★★★
7. Radiohead - Fitter Happier (1:57)
8. Radiohead - Electioneering (3:50)
9. Radiohead - Climbing up The Walls (4:45)
10. Radiohead - No Surprises (3:48)  ★★★★★
11. Radiohead - Lucky (4:19)  ★★★★★
12. Radiohead - The Tourist (5:23)  ★★★★★

Štítky: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]