3. 12. 2020

 

Das Masterpiece


 August Gdoule – Kuk und das zlatý kupón!

Ja jetl fonkuv šokoláte 
Und sítil něco 
To ne šokoláte 
Ne kokos 
Ne ožech 
Ne burákmáslo 
Ne nugát 
Any marsipán 
Ne charamel 
Ne griliáš 
Ja udělal kuk und fidím das slatý kupon!

Reportér: Auguste, a jak jsi to oslavil? 
Další šokolátou


21. 2. 2020

 

⊃∪∩⪽ 2020

Denis Villeneuve (Sicario, Příchozí, Blade Runner 2049) točí novou adaptaci Duny 😉. Konečně!

Dune 2020

Premiéra prý v prosinci 2020.

16. 12. 2019

 

Správné pořadí filmů Star Wars


Chronologicky správné pořadí epizod Star Wars – tedy jiné pořadí, než v kterém byly filmy natočeny:

pořadí název rok neoficiální název český název
Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 1999 Skrytá hrozba
Star Wars: Episode II – Attack of the Clones 2002 Klony útočí
Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith 2005 Pomsta Sithů
Solo: A Star Wars Story 2018
Rogue One: A Star Wars Story 2016
Star Wars: Episode IV – A New Hope 1977 Nová naděje
Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980 Impérium vrací úder
Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983 Návrat Jediho
Star Wars: Episode VII – The Force Awakens 2015 Síla se probouzí
Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi 2017 Poslední z Jediů
Star Wars: The Rise of Skywalker 2019 Episode IX Vzestup Skywalkera

10. 12. 2018

 

Seriál CSS Grid: 2× div vedle sebe


2 div-y, které chci mít vedle sebe. 1fr 1fr znamená, že oba div-y okupují prostor stejným dílem (jednotka fr = fraction). 1fr auto by znamenalo, že 2. div bude mít šířku danou jeho obsahem a 1. div vyplní zbytek.

  <style>
    .grid-container {
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 1fr; /* nebo např.: 1fr auto */
    }
  </style>

  <div class="grid-container">
    <div>Item 1</div>
    <div>Item 2</div>
  </div>

[JS Bin]

Přestylování pod sebe přes @media – pod 320px jsou div-y pod sebou, jinak vedle sebe:

  <style>
    @media screen and (min-width: 320px) {
      .grid-container {
        display: grid;
        grid-template-columns: 1fr 1fr; /* nebo např.: 1fr auto */
      }
    }
  </style>

  <div class="grid-container">
    <div>Item 1</div>
    <div>Item 2</div>
  </div>

[JS Bin]

Štítky:

9. 12. 2016

 

Generic Reduce for Delphi


Simple Reduce() implementation for Delphi 2009+:

unit MapReduce;

interface

uses
  System.SysUtils, System.Generics.Collections;

type
  TMapReduce = record
  public
    class function Reduce<T, U>(const AFunc: TFunc<U, T, T>;
      const AList: TEnumerable<U>; AAcc: T): T; static;
  end;

implementation

class function TMapReduce.Reduce<T, U>(const AFunc: TFunc<U, T, T>;
  const AList: TEnumerable<U>; AAcc: T): T;
var
  Item: U;
begin
  for Item in AList do
    AAcc := AFunc(Item, AAcc);
  Result := AAcc;
end;

end.

Usage:

var
  List: TList<TButton>;
  ButtonCaptions: string;
begin
  List := TList<TButton>.Create;
  try
    List.Add(Button1);
    List.Add(Button2);
    List.Add(Button3);

    ButtonCaptions := TMapReduce.Reduce<string, TButton>(
      function(AButton: TButton; S: string): string
      begin
        Result := AButton.Caption;
        if S <> '' then
          Result := S + ',' + Result;
      end, List, '');

  finally
    List.Free;
  end;
end;


Štítky:

22. 4. 2014

 

Méně známé klávesové zkratky Delphi IDE


Méně známé klávesové zkratky Delphi IDE, které jsem se nově naučil:

Je jasné, že pro efektivní práci v IDE je potřeba používat klávesové zkratky. Mnohé jsou notoricky známé - viz např. zde: Delphi - klávesové zkratky v IDE. IDE má ale zkratek ještě mnohem více. A ne všechny jsem znal a používal.

Toto je seznam, které jsem nově zavedl do svého repertoáru:
Docela rád bych používal Ctrl+Alt+↑ nebo na skákání mezi jednotlivými těly metod, ale funguje to jen někdy, jaksi pofidérně.

Zdroj:
Povětšinou http://stackoverflow.com/questions/102254/hidden-features-of-the-delphi-ide

Pozn.: jsem na Delphi XE3 a přecházím na XE6.

 

London Grammar


Dlouho se mi to už nestalo. Dechberoucí na první poslech. Úplně náhodu jsem narazil na toto video:
London Grammar - Live on KEXP Seattle

A objevil London Grammar. A hlavně Hannah Reid. Takový hlas se jen tak nepotká. Ale oceňuju i oba kluky. Mají za sebou teprve první desku. Nemá smysl o tom psát, to se musí poslouchat...

Štítky: ,